Sezonas noslēguma posma sacensību nolikums un vecāku atļauja nepilngadīgajiem sportistiem

Tiešsaistes reģistrācija jau ir atvērta un pieejama šeit: https://forms.gle/H4XG5sJMkboX8SyT9

SEZONAS NOSLĒGUMS – BALTIC DOWNHILL CUP #4 – SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Mērķis

 1. Popularizēt MTB Downhill riteņbraukšanu kā skatāmu un Latvijā pieejamu sporta veidu.
 2. Apvienot Baltijas valstu kalnu riteņbraucējus, lai noskaidrotu labākos sportistus individuālā ieskaitē, komandu stafetē un sezonas kopvērtējuma ieskaitē.
 3. Dažādot pašlaik Latvijā pieejamās kalnu riteņbraukšanas sacensības.

2. Organizators

Biedrība „Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”

3. Sacensību vadība

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprināts tiesnesis un brīvprātīgo trases maršalu brigāde sadarbībā ar Lietuvas ekstrēmo sporta veidu apvienību “White Puppy”  un Igaunijas kalnu riteņbraucēju komandu  “Fun Timez Crew”.

4. Sacensību tiesneši

Sacensību galvenais tiesnesis Armands Mežinskis un laika hronometrāžas tiesnesis Dzintars Melvers.

5. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2022. gada 16. oktobrī, Riekstukalnā, Ķekavas novadā, no plkst. 9:00 – 17:30. 

6. Sacensību programma

 • 9:00 – 10:00 Trašu apskate ar kājām
 • 9:30 – 12:00 Reģistrācija sacensībām*, savas dalības apstiprināšana.
 • 10:00 – 12:30 Oficiālie treniņbraucieni
 • 12:40 Sacensību dalībnieku un komandu pārstāvju sanāksme ar galveno tiesnesi
 • 12:55 – 13:00 Sacensību dalībnieki dodas uz starta vietu
 • 13:10 Sacensību sākums. (1.nobrauciens)
 • 15:00 Sacensību otrais nobrauciens
 • 16:30 Komandu stafetes nobrauciens
 • 17:00 Sacensību uzvarētāju apbalvošana

*reģistrācija sacensībām un dalības apmaksa būs pieejama arī 15. oktobrī no 11:00 līdz 18:00.

7. Baltijas Downhill kausa sacensību individuālās dalībnieku un komandu klases

Individuālajā ieskaitē dalībnieki startē šādā secībā un atbilstošās klasēs:

 • Sievietes (startē jebkura vecuma sportistes)
 • U-14 (2008. gadā dzimuši un jaunāki sportisti)
 • Juniori (No 2004. – 2007. gadam dzimuši sportisti)
 • Hobby HT (jebkura vecuma braucēji ar velosipēdiem, kam tikai priekšējā amortizācija)
 • Masters (1992. gadā dzimuši un vecāki sportisti)
 • Hobby FS (jebkura vecuma sportisti ar “Full Suspension” tipa velosipēdiem)
 • Elite (2003. gadā dzimuši un vecāki sportisti ar/bez UCI licencēm)

Komandu ieskaitē braucēji startē:

 • OPEN klasē (3 jebkuras grupas braucēji)
 • MIX klasē (4 braucēji, komandā jābūt vismaz vienam pārstāvim no Sieviešu un Junioru vai U-14 grupas, pārējie divi komandas dalībnieki var pārstāvēt citas grupas).

8. Distances

Visi dalībnieki veic 2 individuālos nobraucienus uz laiku pa divām dažādām trasēm.  Katrs brauciens tiek veikts pa savu trasi. Pirmās trases garums 200 metri, otrās trases garums 250 metri.

Komandu stafetes nobraucienā visi komandas dalībnieki izmanto vienu marķētu trasi. Trases garums 180 metri.

9. Tehniskie nosacījumi

Atbilstoši “LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2021. gadam” un UCI noteikumiem un “Par drosību un kārtību treniņos”.

10. Sacensību numuri

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka velosipēda priekšpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no priekšpuses.

11. Reģistrācijas kārtība

Baltijas kausa individuālajā ieskaitē noteikta iepriekšējā tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē https://forms.gle/CFCh6TfkJE9cWv3m9. Pieteikšanās tiešsaistē ir atvērta līdz 16.10.2022. plkst. 11:59. Pēc noteiktā laika reģistrācija nav iespējama. *dalības apstiprināšanu iespējams veikt arī neoficiālo treniņu norises laikā, 15. oktobrī no 12:00 līdz 18:00.

12. Dalības maksa

U-14Juniori, SievietesMaster, Hobby HT&FS, Elite
15.10.2022.€40,00€40,00€40,00
16.10.2022.€40,00€40,00€40,00
Bez reģistrācijas internetā€45,00€45,00€45,00

13. Oficiālie treniņbraucieni

Oficiālie treniņi notiek 16. oktobrī no 10:00 līdz 12:30.

Treniņos atļauts piedalīties tikai ar dalības numuru un  pēc apstiprinātas reģistrācijas pie sacensību organizatoriem.

Katram dalībniekam ir jāveic vismaz divi nobraucieni pa katru marķēto trasi.

Treniņbraucienos ir aizliegts stāvēt uz marķētās trases daļas un traucēt treniņu norisi citiem dalībniekiem.

Dalībniekiem ir aizliegts braukt pa trasi laikā, kad tā ir slēgta treniņiem (laika posms (16. oktobrī no 12:30 līdz 16:30) starp oficiālo treniņa beigām un sacensību beigām, izņemot sacensību ieskaites nobraucienus un organizatorisku izmaiņu gadījumā). Par šī noteikuma neievērošanu dalībniekam izsaka brīdinājumu, pēc otrā brīdinājuma – diskvalificē.

14. Aizsargekipējuma prasības

Visiem dalībniekiem obligāti ir jāizmanto aizsargķiveres un ceļu sargi vai garās bikses;

Braucejiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ir jālieoti arī elkoņu sargi vai krekls ar garām rokām;

Ļoti ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums.

Ja netiek ievērotas aizsargekipējuma prasības, tad starta tiesnesis var nepielaist braucēju pie treniņbraucienu uzsākšanas un dalības sacensībās.

15. Sacensību norises kārtība

Katrās sacensībās dalībnieki startē noteiktā secībā. Pirmie brauc ar augstāko dalības numuru – dilstošā secībā un ievērojot klases. Sāk ar Sieviešu klasi, U-14, Juniori, Hobby HT, Hobby FS, Masters un noslēdz pirmo braucienu ar Elites klasi.

Katrs dalībnieks sacensībās veic divus vai vairāk nobraucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa īpaši sagatavotām un marķētām trasi ar laika kontroli.

Katrā nākamajā nobraucienā ievēro sākotnējo klašu secību, taču braucēji startē atkarībā no iepriekšējā nobraucienā uzrādītā rezultāta, sākot ar lēnāko.

Braucēji startē ar pielāgotu  intervālu vai bez tā, atkarībā no trases specifikas.

Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais un aiz viņa braucošais braucēji

Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.

Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.

Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.

Komandu stafetes sacensības notiks pēc abiem individuālajiem braucieniem un ieskaitē būs viens brauciens..

Komandu ieskaitē braucēji atsevisķi sagatavotu sacensību trasi, kas būs pieejama neoficiālo treniņu laikā 15. oktobrī no 12:00 – 18:00 un 16. oktobrī no 10:00 – 12:30.

Vienlaicīgi trasē drīkst atrasties tikai viens braucējs, nākamais drīkst startēt pēc skaņas signāla.

Pāragra starta dēļ tiek aprēķinātas soda laiks (5s + laiks līdz finišējis iepriekšējais braucējs). 

Vienas komandas pārstāvji nevar startēt abās grupu ieskaitēs (tas ir, gan OPEN, gan MIX grupās).

16. Vērtēšana

Uzvar dalībnieks, kurš savā grupā uzrāda labāko koplaiku divu braucienu kopsummā.

Ja braucēju koplaiks pēc abiem braucieniem ir vienāds, tad augstāk tiek ierindots braucējs, kurš uzrāda labāku laiku otrajā nobraucienā.

Katrs braucējs piedalās Baltic Downhill Cup 2022. gada kopvērtējumā, summējot arī punktus no iepriekšējām sacensībām.

Punkti tiek sadalīti attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem Baltijas kausa 4. posmā, neņemot vērā individuālo klasi. (skatīt tabulu)

Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Ieskaites punkti20016014012511095908580757065605550
Vieta16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30
Ieskaites punkti454443424140393837363534333231
Vieta31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45
Ieskaites punkti302928272625242322212019181716
Vieta46.47.48.49.50.51.52.53.54.5556.57.58.59.60.
Ieskaites punkti151413121110987654321

17. Apbalvošana

30 minūtes pēc sacensību rezultātu paziņošanas, katras grupas pirmie trīs sportisti tiek apbalvoti ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Pēc indivudālo braucēju apbalvošanas tiek apbalvotas arī divas komandas, kas guvušas labāko rezultāti komandu stafetes ieskaitē.

18. Dalībnieku tiesības un atbildība

Veicot reģistrāciju sacensībām un saņemot dalībnieka numuru, sportists/e piekrīt sacensību organizatoru nolikumam. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

Protests attiecībā uz sacensību rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.

Sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās.

Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punktā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

Izmantojot trases pacēlāju nepieciešams ievērot drošības noteikumus, kas atbilst noteikumiem „Par drošību un kārtību treniņos”. Pieejami https://ej.uz/treninunoteikumi.

Dalībnieks uzņemas atbildību par savu līdzbraucēju un mājdzīvnieku uzvedību.

19. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

20. Sacensību dalībnieku ievērībai

Nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

Visiem sacensību dalībniekiem iesildoties, jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus un uzturoties stāvlaukumā!

Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot ar velosipēdu sacensību vietā. Atcerieties – Jūsu uzvedība ir piemērs jaunajai paaudzei un negadījumi var notikt arī  neprognozējamās situācijās.

21. Personas datu aizsardzība

Biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”
Reģistrācijas numurs: 40008261490
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006

e-pasts: downhilllv@gmail.com

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *