BALTIC DOWNHILL CUP 2023#2 Gaiziņkalns – SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Mērķis

 1. Popularizēt MTB Downhill riteņbraukšanu kā skatāmu un Latvijā pieejamu sporta veidu.
 2. Apvienot Baltijas valstu kalnu riteņbraucējus, lai noskaidrotu labākos sportistus individuālā ieskaitē 8 ieskaites klasēs un sezonas kopvērtējuma ieskaitē.
 3. Dažādot pašlaik Latvijā pieejamās kalnu riteņbraukšanas sacensības.

2. Organizators

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „We Build Parks”

3. Sacensību vadība

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprināts tiesnesis un brīvprātīgo trases maršalu brigāde sadarbībā ar Lietuvas ekstrēmo sporta veidu apvienību “White Puppy”  un Igaunijas kalnu riteņbraucēju komandu  “Fun Timez Crew”.

4. Sacensību tiesneši

Sacensību galvenais tiesnesis Edgars Ostaņēvičš  un laika hronometrāžas tiesnesis Mārtiņš Zīverts (A2 Timing).

5. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2023. gada 29. un 30. Jūlijā, Gaiziņkalnā, Madonas novadā.

6. Sacensību programma

Sestdiena 29. Jūlijs – Treniņu diena

11:00 – 13:00 Trašu iepazīšana tikai ar kājām

12:00 – 16:00 Reģistrēšanās sacensībām, numuru izņemšana

13:00 – 19:00 Treniņiem atvēlētais laiks ar pacēlāju

15:00 – 20:00 (Muc-Off) Velosipēdu mazgāšanas stacija

19:00 – 22:00 (9Lives) Jump Jam & BBQ Party

Svētdiena 30. Jūlijs – Sacensību diena

9:00 – 11:30 Reģistrēšanās sacensībām, numuru izņemšana

10:00 – 11:30 Treniņiem atvēlētais laiks ar pacēlāju

12:00 – 13:30 Sacensības pa 1.trasi – “Sienāzis”

13:30 -15:00 Sacensības pa 2.trasi – “Mangusts”

15:00 – 15:30 Skrējiens pēc (Brālis)

15:30 – 17:00 Sacensības pa 3.trasi – “Cielaviņa”

17:00 – 17:30 (Gaizinkalns) SLip ‘n’ Slide 

17:30 – 18:00 Apbalvošana

*reģistrācija sacensībām un dalības apmaksa pieejama tikai uz vietas Gaiziņkalnā 29. un 30. Jūlijā tikai augstāk norādītajos laikos!!!

7. Baltijas Downhill kausa sacensību individuālās dalībnieku klases

Dalībnieki startē šādā secībā un atbilstošās klasēs:

 • Sievietes (startē jebkura vecuma sportistes ar/bez UCI licencēm)
 • U-12 (2011. gadā dzimuši un jaunāki sportisti)
 • U-14 (2009. gadā dzimuši un jaunāki sportisti)
 • Juniori (No 2005. – 2008. gadam dzimuši sportisti ar/bez UCI licencēm)
 • Hobby HT (jebkura vecuma braucēji ar velosipēdiem, kam tikai priekšējā amortizācija)
 • Hobby FS (jebkura vecuma sportisti ar “Full Suspension” tipa velosipēdiem)
 • Masters (1993. gadā dzimuši un vecāki sportisti ar/bez UCI licencēm)
 • Elite (2004. gadā dzimuši un vecāki sportisti ar/bez UCI licencēm)

8. Distances

Visi dalībnieki veic 3 individuālos nobraucienus uz laiku pa trīs dažādām trasēm.  Katrs brauciens tiek veikts pa savu trasi.

9. Tehniskie nosacījumi

Atbilstoši “LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2021. gadam” un UCI noteikumiem un “Par drosību un kārtību treniņos”.

10. Sacensību numuri

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka velosipēda priekšpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no priekšpuses.

11. Reģistrācijas kārtība

Baltijas kausa individuālajā ieskaitē noteikta iepriekšējā tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē (links). Pieteikšanās tiešsaistē ir atvērta līdz 28.07.2023. plkst. 11:59. Pēc noteiktā laika reģistrācija nav iespējama. *dalības apstiprināšanu iespējams veikt arī treniņu dienā, 29.jūlijā  no 12:00 līdz 16:00.

12. Dalības maksa

Pieeja pacēlājām, treniņu diena, un dalība sacensībās kādā no 8 braucēju klasēm Baltijas kausā (tai skaitā ieskaite Latvijas Čempionātā, ja ir LRF izdota licence) – 45eur (sestdiena un svētdiena)

Pieeja pacēlājam, treniņu diena – 25eur (tikai sestdiena)

*LKRA biedriem 5eur atlaide pieejama tikai uz sestdienas treniņu dienu

13. Oficiālie treniņbraucieni

Oficiālie treniņi notiek 29.jūlijā no 13:00 – 19:00 un 30.jūlijā  no 10:00 līdz 11:30.

Treniņos atļauts piedalīties tikai ar dalības numuru un  pēc apstiprinātas reģistrācijas pie sacensību organizatoriem.

Katram dalībniekam ir jāveic vismaz divi nobraucieni pa katru marķēto trasi.

Treniņbraucienos ir aizliegts stāvēt uz marķētās trases daļas un traucēt treniņu norisi citiem dalībniekiem.

Dalībniekiem ir aizliegts braukt pa trasi laikā, kad tā ir slēgta treniņiem (laika posms (29.jūlijā 10:00 – 13:00), kad notiek trases apskate ar kājām, un (30. Jūlijā no 11:30 līdz 12:00) starp oficiālo treniņa beigām un sacensību beigām, izņemot sacensību ieskaites nobraucienus un organizatorisku izmaiņu gadījumā). Par šī noteikuma neievērošanu dalībniekam izsaka brīdinājumu, pēc otrā brīdinājuma – diskvalificē.

14. Aizsargekipējuma prasības

Visiem dalībniekiem obligāti ir jāizmanto aizsargķiveres un ceļu sargi vai garās bikses;

Braucejiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ir jālieoti arī elkoņu sargi vai krekls ar garām rokām;

Ļoti ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums.

Ja netiek ievērotas aizsargekipējuma prasības, tad starta tiesnesis var nepielaist braucēju pie treniņbraucienu uzsākšanas un dalības sacensībās.

15. Sacensību norises kārtība

Katrās sacensībās dalībnieki startē noteiktā secībā. Pirmie brauc ar augstāko dalības numuru – dilstošā secībā un ievērojot klases. Sāk ar Sieviešu klasi, U-12, U-14, Juniori, Hobby HT, Hobby FS, Masters un noslēdz pirmo braucienu ar Elites klasi.

Katrs dalībnieks sacensībās veic trīs braucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa īpaši sagatavotām un marķētām trasi ar laika kontroli.

Katrā nākamajā nobraucienā ievēro sākotnējo klašu secību, taču braucēji startē atkarībā no iepriekšējā nobraucienā uzrādītā rezultāta, sākot ar lēnāko.

Braucēji startē ar pielāgotu  intervālu vai bez tā, atkarībā no trases specifikas.

Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais un aiz viņa braucošais braucēji

Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.

Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.

Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.

16. Vērtēšana

Uzvar dalībnieks, kurš savā grupā uzrāda labāko koplaiku trīs braucienu kopsummā.

Ja braucēju koplaiks pēc visiem braucieniem ir vienāds, tad augstāk tiek ierindots braucējs, kurš uzrāda labāku laiku trešajā nobraucienā.

Katrs braucējs piedalās Baltic Downhill Cup 2023. gada kopvērtējumā, summējot arī punktus no citām sacensībām Lietuvā un Igaunijā

Punkti tiek sadalīti attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem Baltijas kausa 2. posmā, neņemot vērā individuālo klasi. (skatīt tabulu)

 

Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Ieskaites punkti20016014012511095908580757065605550
Vieta16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30
Ieskaites punkti454443424140393837363534333231
Vieta31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45
Ieskaites punkti302928272625242322212019181716
Vieta46.47.48.49.50.51.52.53.54.5556.57.58.59.60.
Ieskaites punkti151413121110987654321

17. Apbalvošana

30 minūtes pēc sacensību rezultātu paziņošanas, katras grupas pirmie 5 (pieci) sportisti tiek saukti uz pjedestāla un apbalvoti ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Pēc indivudālo Baltijas Kausa #2 apbalvošanas ceremonijas, notiek arī atsevišķa Latvijas Čempionāta apbalvošana, Latvijas braucējiem ar UCI licencēm.

18. Dalībnieku tiesības un atbildība

Veicot reģistrāciju sacensībām un saņemot dalībnieka numuru, sportists/e piekrīt sacensību organizatoru nolikumam. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

Protests attiecībā uz sacensību rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.

Sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās.

Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.

Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punktā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

Izmantojot trases pacēlāju nepieciešams ievērot Gaiziņkalna izdotos drošības noteikumus.

Dalībnieks uzņemas atbildību par savu līdzbraucēju, atbalstītāju un mājdzīvnieku uzvedību.

19. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.

Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

20. Sacensību dalībnieku ievērībai

Nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi. Ko ienesi mežā, to arī iznes laukā no meža. Un izmet tam paredzētajā atkritumu konteinerī.

Visiem sacensību dalībniekiem iesildoties, jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus un uzturoties stāvlaukumā!

Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot ar velosipēdu sacensību vietā. Atcerieties – Jūsu uzvedība ir piemērs jaunajai paaudzei un negadījumi var notikt arī  neprognozējamās situācijās.

21. Personas datu aizsardzība

SIA “We Build Parks”
Reģistrācijas numurs: 40103584871
Juridiskā adrese: Matīsa 79, Rīga, LV-1009, Latvija

e-pasts: gusts@webuildparks.com

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “We Build Parks” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.