BALTIJAS DOWNHILL KAUSA* NOLIKUMS

*Latvijas Čempionāts 2021 – Baltic Downhill Cup #2

1. Mērķis

 1. Popularizēt MTB Downhill riteņbraukšanu kā skatāmu un pieejamu sporta veidu.
 2. Apvienot Baltijas valstu kalnu riteņbraucējus, lai noskaidrotu labākos sportistus individuālā ieskaitē, komandu kopvērtējumā un sezonas ieskaitē.

2. Organizators

Biedrība „Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”

Sporta klubs „White puppy”

Sporta komanda „Fun Timez Crew”

3. Sacensību vadība

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprināts tiesnesis un brīvprātīgo trases maršalu brigāde.

4. Sacensību galvenais tiesnesis

Edgars Ostaņēvičs

5. Baltijas Downhill kausa sacensību vietas

 1. Kivioli, Igaunija – 11. jūlijs
 2. Korde, Sigulda – 25. jūlijs
 3. Ignalina, Lietuva – 12. septembris

*Baltijas Downhill kausa 2. posms  notiek vienlaicīgi kopā ar LATVIJAS MTB DOWNHILL ČEMPIONĀTU.

6. Sacensību programma

 • 9:00 – 11:00 Reģistrācija sacensībām, savas dalības apstiprināšana.
 • 9:00 – 10:00 Trašu apskate ar kājām
 • 10:00 – 12:30 Oficiālie treniņbraucieni
 • 12:30 Sacensību dalībnieku un komandu pārstāvju sanāksme ar galveno tiesnesi
 • 12:40 – 13:00 Sacensību dalībnieki dodas uz starta vietu
 • 13:10 Sacensību sākums. (1.nobrauciens)
 • 15:00 Sacensību otrais nobrauciens
 • 17:00 Sacensību uzvarētāju apbalvošana

7. Baltijas Downhill kausa dalībnieku klases

Dalībnieki startē šādā secībā un atbilstošās klasēs:

 • Sievietes (startē jebkura vecuma sportistes)
 • U-14 (startē sportisti, kas dzimuši no 2007. – 2013. gadam)
 • Juniori (startē sportisti, kas dzimuši no 2003. līdz 2006. gadam, ieskaitot)
 • Hobby HT (startē 18 līdz 29 gadus veci braucēji ar velosipēdiem  tikai ar priekšējo amortizāciju)
 • Hobby FS (startē 18 līdz 29 gadus  veci  braucēji ar  velosipēdiem ar pilnu amortizāciju)
 • Elite (startē 18 gadus veci un vecāki sportisti)

*Lai startētu Latvijas Čempionāta ieskaitē – braucējam ir jābūt 2021. gada licencei, ko izsniedz Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

 • ME – ELITE vīrieši, sportisti no 19 gadu vecuma;
 • WE – ELITE sievietes, sportistes no 19 gadu vecuma;
 • MJ – Juniori puiši, 17 un 18 gadus veci sportisti;
 • WJ – Juniores meitenes, 17 un 18 gadus vecas sportistes.

8. Tehniskie nosacījumi

Atbilstoši “LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2021. gadam” un UCI noteikumiem.

9. Sacensību numuri

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka velosipēda priekšpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no priekšpuses.

10. Reģistrācijas kārtība

Latvijas čempionātam individuālajā ieskaitē noteikta iepriekšējā tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē https://ej.uz/downhillcempionats. Pieteikšanās ir atvērta līdz 24.07.2021. plkst. 23:59.

Pēc noteiktā termiņa varēs pieteikties sacensībās uz vietas.

Nepilngadīgām personām obligāti jāuzrāda derīga vecāku atļauja.

11. Dalības maksa

PeriodsU-14Hobby HT, Sievietes, Master, JunioriElite, Hobby FS
21.06. – 30.06.2021.€15,90€21,20€26,50
01.07. – 23.07.2021.€18,02€23,32€28,62
Pasākuma dienā – 25.07.2021€25,00€30,00€35,00

Dalības maksu iespējams veikt ar pārskaitījumu caur sportlat.lv reģistrācijas sistēmu, ievērojot periodus, vai  pasākuma norises dienā uz vietas esošajā reģistrācijas centrā laikā no pulksten 9:00 – 11:00.

12. Oficiālie treniņbraucieni

Atbilstoši noteikumiem “Par drosību un kārtību treniņos“.

Oficiālajos treniņos atļauts piedalīties tikai ar dalības numuru un  pēc apstiprinātas reģistrācijas pie sacensību organizatoriem.

Katram braucējam ir jāveic vismaz divi nobraucieni pa katru marķēto trasi.

Treniņbraucienos ir aizliegts stāvēt uz marķētās trases daļas un traucēt treniņu norisi citiem dalībniekiem.

Par treniņu norises laiku var uzzināt sacensību programmā, kas tiek izziņota nedēļu pirms pasākuma.

Dalībniekam aizliegts braukt pa trasi laikā, kad tā ir slēgta (laika posms starp treniņa beigām un sacensību beigām). Par šī noteikuma neievērošanu dalībniekam izsaka aizrādījumu, pēc otrā aizrādījuma – diskvalificē.

Aizsargekipējuma prasības:

 • Visiem dalībniekiem obligāti ir jāizmanto aizsargķiveres un ceļu sargi vai garās bikses;
 • Braucejiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ir jālieoti arī elkoņu sargi vai krekls ar garām rokām;
 • Ļoti ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums;
 • Ja netiek ievērotas aizsargekipējuma prasības, tad starta tiesnesis var nepielaist braucēju pie treniņbraucienu uzsākšanas un dalības sacensībās.

13. Sacensību norises kārtība

Katrās sacensībās dalībnieki startē noteiktā secībā. Pirmie brauc ar augstāko dalības numuru – dilstošā secībā un ievērojot klases. Sāk ar Sieviešu klasi, U-14, Juniori, Hobby HT, Hobby FS, Masters un noslēdz pirmo braucienu ar Elites klasi.

Katrs dalībnieks sacensībās veic divus vai vairāk nobraucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa īpaši sagatavotām un marķētām trasi ar laika kontroli.

Katrā nākamajā nobraucienā ievēro sākotnējo klašu secību, taču braucēji startē atkarībā no iepriekšējā nobraucienā uzrādītā rezultāta, sākot ar lēnāko.

Braucēji startē ar pielāgotu  intervālu vai bez tā, atkarībā no trases specifikas.

Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais un aiz viņa braucošais braucēji

Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.

Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.

Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.

14. Vērtēšana

Uzvar dalībnieks, kurš savā grupā uzrāda labāko koplaiku divu braucienu kopsummā.

Ja braucēju koplaiks pēc abiem braucieniem ir vienāds, tad augstāk tiek ierindots braucējs, kurš uzrāda labāku laiku otrajā nobraucienā.

Katrs braucējs piedalās Baltijas Downhill kausa 2021. gada kopvērtējumā:

 • Punkti tiek sadalīti ņemot vērā katra braucēja vietu attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem konkrētajā sacensību ieskaitē;

Sacensību dalībniekiem tiek dota iespēja piedalīties komandu ieskaitē:

 • Komandā drīkst būt ne vairāk kā 5 dalībnieki;
 • Komandu ieskaitē vērtējumu dod šādi braucēji – divi labākie rezultāti no Junioru, Hobby, Open,  Masters vai Elites grupas un viens braucējs no U-14 vai Sieviešu grupas;
 • Punkti komandām tiek sadalīti ņemot vērā katra braucēja vietu attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem konkrētajā sacensību ieskaitē;
 • Ja ieskaitē pēc sacensībām ir vienāds punktu skaits, tad augstāk tiek vērtēta komanda, vadoties pēc katras komandas  ātrākajiem U-14 vai Sieviešu klases braucējiem.

Komandu vērtējuma punktu sadalījums

Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Ieskaites punkti807572706866646260585654525048
Vieta16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30
Ieskaites punkti464443424140393837363534333231
Vieta31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45
Ieskaites punkti3029282726252423222120191817
Vieta46.47.48.49.50.51.52.53.54.5556.57.58.59.60.
Ieskaites punkti151413121110987654321

15. Apbalvošana

30 minūtes pēc sacensību rezultātu paziņošanas, katras grupas pirmie trīs sportisti tiek apbalvoti ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Pēc indivudālo braucēju apbalvošanas tiek apbalvota komanda, kas ieguvusi visvairāk punktus.

16. Dalībnieku tiesības un atbildība

 1. Veicot reģistrāciju sacensībām un saņemot dalībnieka numuru, sportists/e piekrīt sacensību organizatoru nolikumam. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
 2. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 3. Dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
 4. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
 5. Protests attiecībā uz sacensību rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
 6. Sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās.
 7. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
 8. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punktā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
 9. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
 10. Dalībnieks uzņemas atbildību par savu līdzbraucēju un mājdzīvnieku uzvedību.
 11. Izmantojot trases pacēlāju nepieciešams ievērot drošības noteikumus, kas atbilst noteikumiem „Par drošību un kārtību treniņos”. Pieejami https://ej.uz/treninunoteikumi.

17. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība

 1. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 2. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 3. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 4. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
 5. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

18. Sacensību dalībnieku ievērībai

Nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.

Visiem sacensību dalībniekiem iesildoties, jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot ar velosipēdu sacensību vietā. Atcerieties – Jūs esat paraugi jaunajai paaudzei un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

19. Personas datu aizsardzība

Biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”
Reģistrācijas numurs: 40008261490
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006

e-pasts: downhilllv@gmail.com

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.