Biedri

Jauno biedru uzņemšanas procedūra:
  1. Katram pretendentam, kurš vēlas iestāties “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienībā”, ir jāaizpilda iesniegums, norādot visu nepieciešamo informāciju.
  2. Pēc dokumentu aizpildīšanas pretendentam tos jānogādā personīgi uz biedrību un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai arī jānosūta uz downhilllv@gmail.com epastu
  3. Tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk, kā 14 dienu laikā, valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu LKRA
  4. Valdes lēmums – ar pozitīvu atbildi vai motivētu atteikumu – tiek nosūtīts biedrības pretendentam.
  5. Pēc lēmuma pieņemšanas par biedra uzņemšanu LKRA, jaunajam biedram jāsamaksā biedra nauda (ar pārskaitījumu uz bankas kontu).