Biedri

“Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienības” fundamentāls pamats ir aktīvo biedru daudzums un ikgadējās biedru naudas iemaksas.

Kā notiek jauno biedro uzņemšanas procedūra?

  1. Katram pretendentam, kurš vēlas iestāties “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienībā”, ir jāaizpilda iesniegums, norādot visu nepieciešamo informāciju.
  2. Pēc dokumenta aizpildīšanas pretendentam tas, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, jānosūta uz downhilllv@gmail.com epastu.
  3. Tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk, kā 14 dienu laikā, valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienībā.
  4. Valdes lēmums – ar pozitīvu atbildi vai motivētu atteikumu – tiek nosūtīts biedra iesnieguma iesniedzējam.
  5. Pēc lēmuma pieņemšanas par biedra uzņemšanu jāiemaksā ikgadējā biedra nauda (ar pārskaitījumu uz bankas kontu).

Biedra iesniegums pieejams šeit: https://ej.uz/lkraiesniegums

Kas pienākas ikvienam, kurš ir kļuvis par biedru?

  1. Visi 2022. gadā organizētie treniņi ar 5 EUR atlaidi (izņemot Latvijas un Baltijas čempionāta, Baltijas kausa un Jam Session ietvaros).
  2. Bezmaksas dalība Latvijas čempionātā Gaiziņkalnā.

Ikgadējā biedra naudas maksa 35 EUR (trīsdesmit eiro un nulle centi).

Kam veikt maksājumu?

Saņēmēja nosaukums: Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība
Swedbank Konta Nr. LV98HABA0551043224363
Maksājuma mērķis: 2022. gada LKRA biedra nauda par (vārds, uzvārds)