2021. GADA LATVIJAS MTB DOWNHILL ČEMPIONĀTA* NOLIKUMS

*Latvijas Čempionāts 2021 – Baltic Downhill Cup #2

(Latvijas MTB Downhill čempionāts  notiek 25. jūlijā kopā ar Baltijas Downhill kausa 2. posmu.)

1. Mērķis un uzdevums

 1. Popularizēt MTB Downhill riteņbraukšanu kā pieejamu un skatāmu sporta veidu.
 2. Noskaidrot nacionālos čempionus un UCI punktu ieguvējus.

2. Sacensības vada

Sacensības organizē un vada Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība (LKRA).

Sacensību tiešā vadība uzdota Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) apstiprinātajai tiesnešu kolēģijai.

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Riteņbraukšanas Savienības (UCI) noteikumiem.

3. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2021. gada 25. Jūlijā, sporta bāzē “Kordes trase”, Siguldā laika posmā no pulksten 9:00 – 17:00. 

4. Dalībnieki

Sacensībās piedalās tikai LRF licencēti sportisti četrās vērtējamās vecuma grupās:

 • ELITE vīrieši – 19 gadus veci un vecāki sportisti
 • ELITE sievietes – 19 gadus vecas un vecākas sportistes
 • Juniori – 17 un 18 gadus veci sportisti
 • Juniores – 17 un 18 gadus veci sportisti

5. Distances

Visi dalībnieki veic 2 individuālos nobraucienus uz laiku pa divām dažādām trasēm. Katrs brauciens tiek veikts pa savu trasi. Pirmās trases garums 450 metri, otrās trases garums 500 metri.

6. Provizoriskā sacensību programma

 • 9:00 – 11:00 Reģistrācija sacensībām, savas dalības apstiprināšana
 • 9:00 – 10:00 Trašu apskate ar kājām
 • 10:00 – 12:30 Oficiālie treniņbraucieni
 • 12:30 Sacensību dalībnieku un komandu pārstāvju sanāksme ar galveno tiesnesi
 • 12:40 – 13:00 Sacensību dalībnieki dodas uz starta vietu
 • 13:10 Sacensību sākums. (1.nobrauciens)
 • 15:00 Sacensību turpinājums (2. nobrauciens)
 • 17:00 Sacensību uzvarētāju apbalvošana

7. Tehniskie nosacījumi

Atbilstoši “LRF šosejas un MTB sacensību organizēšanas noteikumi 2021. gadam” un UCI noteikumiem

8. Sacensību norise

Atbilstoši Baltijas Downhill kausa nolikumā minetājiem noteikumiem.

9. Sacensību numuri

Katram dalībniekam tiek izsniegts viens sacensību numurs. Numuram ir jābūt piestiprinātam dalībnieka velosipēda priekšpusē tā, lai tas būtu skaidri saskatāms no priekšpuses.

10. Reģistrācijas kārtība

Latvijas čempionātam individuālajā ieskaitē noteikta iepriekšējā tiešsaistes pieteikšanās interneta vietnē https://ej.uz/downhillcempionats. Pieteikšanās ir atvērta līdz 24.07.2021. plkst. 23:59.

Pēc noteiktā termiņa varēs pieteikties sacensībās uz vietas.

Nepilngadīgām personām obligāti jāuzrāda derīga vecāku atļauja.

11. Dalības maksa*

PeriodsU-14Hobby HT, Sievietes, Master, JunioriElite, Hobby FS
21.06. – 30.06.2021.€15,90€21,20€26,50
01.07. – 23.07.2021.€18,02€23,32€28,62
Pasākuma dienā – 25.07.2021€25,00€30,00€35,00

Dalības maksu iespējams veikt ar pārskaitījumu caur sportlat.lv reģistrācijas sistēmu, ievērojot periodus, vai  pasākuma norises dienā uz vietas esošajā reģistrācijas centrā laikā no pulksten 9:00 – 11:00.

12. Apbalvošana

Latvijas čempionāta 1.-3. vietas ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas medaļām un pirmās vietas ieguvējus ar čempionu krekliem.

13.  Pretenzijas

Pretenzijas par kāda no šī nolikuma punkta pārkāpšanu, vai par tiesnešu lēmumiem sacensību laikā, var iesniegt ne vēlāk, kā pusstundu pēc sacensību beigām.

Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

14. Kontakti

Sacensību organizatori: Armands Mežinskis (+371 20385155; a.mezinskis@gmail.com), Edgars Ostaņēvičs (+371 27 806 060; edgars@ostanevics@gmail.com), Daniels Kārkliņš (+371 26 177 893; karklinsdaniels@gmail.com).

Sacensību galvenais tiesnesis: Edgars Ostaņēvičs.

Sacensību galvenais laika kontroles tiesnesis: Dzintars Melvers.

Biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”
Reģistrācijas numurs: 40008261490
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006

e-pasts: downhilllv@gmail.com

15. Personas datu aizsardzība

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.