Nolikumi

2021. GADA LATVIJAS MTB DOWNHILL ČEMPIONĀTA NOLIKUMS

BALTIJAS DOWNHILL KAUSA NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
 1. Popularizēt Downhill un Enduro riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veudu, organizējot pasākumus – treniņus un sacensības dažādās vietās Latvijā.
 2. Veicināt dažāda vecuma un dzimuma dalībnieku iesaisti riteņbraukšanā, pielāgojot trašu tehnisko sarežģītību dažādu braucēju profiliem un nodrošinot pastiprinātu drošību gan treniņos, gan sacensībās.
 1. Organizatori un vadība

Pasākumus organizē biedrība „Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” un vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprināts tiesnesis un brīvprātīgo trases maršalu brigāde.

 1. Sacensību norises vietas un datumi
DatumiPasākumiAtrašanās vietas
25. jūnijsLatvijas Downhill čempionāts 2021Sigulda, Kordes trase
8. augustsDH GolgātsMadonas novadads, Gaiziņkalns
5. septembrisJam Session – BBQCēsis, Ozolkalns
 1. Distances un pasākuma programma
  1. Katrā pasākuma vietā tiks marķētas speciālas trases, kuru konfigurāciju un tehnisko sarežģītību sacensību dalībnieki uzzinās:
   1. vienu nedēļu pirms pasākuma (Enduro Latvia un DH Golgāts)
   2. vienu dienu pirms pasākuma (Latvijas Downhill čempionāts);
   3. sacensību dienā (Jam Session).
  2. Distances garums nobraucieniem 300 – 850 metri. 
  3. Pasākuma programa tiks izziņota vienu nedēļu pirms katra pasākuma norises datuma.
 1. Dalībnieku grupu raksturojums
  1. Latvijas Downhill čempionāta un DH Golgāta dalībnieku sadalījums pa grupām
GrupasVecuma ierobežojumi vai citi nosacījumi
Sievietes Bez vecuma ierobežojuma
U-142013. – 2007. gadā dzimuši sportisti/es
JunioriLīdz 2003. gadam dzimuši sportisti/es
Hobby HTBez vecuma ierobežojuma
Hobby FSBez vecuma ierobežojuma
Masters1990. gadā dzimuši un vecāki sportisti
EliteLRF (UCI) licencēti sportisti bez vecuma ierobežojuma
 1. Jam Session sacensību dalībnieku sadalījums pa  grupām
GrupasVecuma ierobežojumi vai citi nosacījumi
Jauniešu klase (U-14)2013. – 2007. gadā dzimuši braucēji
Open klase (Hobby HT, Masters, Juniori)Bez vecuma ierobežojuma
Sieviešu klaseSportistes bez vecuma ierobežojuma
Pro klase (Elite, Hobby FS)Bez vecuma ierobežojuma
 1. Dalībnieku reģistrācija:
  1. Tiešsaistē www.sportlat.lv/, sākot no 01.03.2021.
  2. Dalībnieka reģistrācija tiešsaistē noslēdzas 3 dienas pirms sacensībām.
  3. Veikalā “Veloshops”, Brīvības ielā 117.
  4. Sacensību dienā, ne vēlāk kā līdz treniņa beigām vai vadoties pēc organizatoru norādījumiem.
  5. Braucējiem, kuri nav sasnieguši pilngadību nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja: 
   1. Vecāku atļaujas paraugs pieejams  https://downhill.lv/vecaku-atlauja/;
   2. Braucēja vecāki vai aizbildnis piedalās reģistrācijā un parakstās sacensību dalībnieku veidlapā.
 1. Dalības maksa:
  1. Dalības maksa ir mainīga – tā pakāpeniski paaugstinās līdz pasākuma norises datumam.
  2. Dalības maksa tiek ieturēta, sportistam/ei veicot tiešsaistes reģistrācijas maksājumu vai reģistrējoties pasākumā uz vietas.
  3. Veicot reģistrāciju sacensību dienā, var norēķināties tikai skaidrā naudā.
  4. Dalībnieku neierašanās uz pasākumu nav attaisnojošs iemesls, lai tiktu atgriezta  iemaksātā dalības priekšapmaksa va tā tiktu pārnesta uz nākošo / citu  posmu.
  5. Ja sacensības tiek atceltas ar organizatoru lēmumu, tad iemaksātā dalības maksa tiek pārnesta uz nākamajām sacensībām.


“Latvijas Downhill čempionāts 2021”
Sigulda, Kordes trase 25.07.2021
U-14Hobby HT, Sievietes, Master, JunioriElite, Hobby FS
21.06.21 – 30.06.21€15,90€21,20€26,50
01.07.21 – 24.07.21€18,02€23,32€28,62
Pasākuma dienā – 25.07.2021€25,00€30,00€35,00


“Jam Festival – Nakts Čempionāts”
Baldone, Riekstukalns 24.-25.07.2021
U-14Hobby HT, Sievietes, Master, JunioriElite, Hobby FS
01.03.21 – 11.07.21€21,20€28,62€31,80
12.07.21 – 18.07.21€23,32€33,92€37,10
19.07.21 – 22.07.21€26,50€39,22€42,40
Pasākuma dienā – 24.-25.07.21€30,00€40,00€45,00“DH Golgāts”
Madonas novads, Gaiziņkalns 08.08.2021
U-14Hobby HT, Sievietes, Master, JunioriElite, Hobby FS
01.03.21 – 25.07.21€10,60€18,02€21,20
26.07.21 – 01.08.21€12,72€23,32€26,50
02.08.21 – 05.08.21€15,90€28,62€31,80
Pasākuma dienā – 08.08.21€20,00€30,00€35,00


“Jam Session – BBQ”
Cēsis, Ozolkalns 05.09.2021
Jauniešu klaseSieviešu klaseOpen klase, Pro klase
01.03.21 – 22.08.21€10,60€18,02€21,20
23.08.21 – 29.08.21€12,72€23,32€26,50
30.08.21 – 02.09.21€15,90€28,62€31,80
Pasākuma dienā – 05.09.21€20,00€30,00€35,00


“Jam Session – Sezonas noslēgums”
Baldone, Riekstukalns 24.10.2021
Jauniešu klaseSieviešu klaseOpen klase, Pro klase
01.03.21 – 10.10.21€10,60€18,02€21,20
11.10.21 – 17.10.21€12,72€23,32€26,50
18.10.21 – 21.10.21€15,90€28,62€31,80
Pasākuma dienā – 24.10.21€20,00€30,00€35,00
 1. Dalības maksā ietilpst:
  1. Marķēta un īpaši sagatavota trase.
  2. Treniņi ar pacēlāju (ja ir pieejams).
  3. Dalības numurs.
  4. Sacensību rezultātu apkopošana un publicēšana  https://downhill.lv/rezultati/
  5. Dzeramais ūdens sacensību vietā pie reģistrācijas.
  6. Velo mazgāšana pēc sacensībām un treniņiem.
  7. Mediķis pasākuma laikā.
  8. Foto un video atskats sacensību mājas lapā un sociālajos tīklos.
  9. Pasākuma vadītājs.
  10. Balvas no sponsoriem un atbalstītājiem.
  11. Loterija skatītājiem / aktīvajiem braucējiem.
  12. Tehniskā komisija pirms sacensību starta.
  13. Citi iespējamie maksājumi: 
   1. Pusdienas pasākuma laikā (pēc iepriekšēja pasūtījuma);
   2. Pieteiktā dalībnieka maiņa pret citu dalībnieku – 10 EUR.
   3. Sacensību dalībnieka grupas maiņas maksa sezonas laikā – 50 EUR.
 1. Oficiālie treniņbraucieni
  1. Oficiālajos treniņos atļauts piedalīties tikai ar dalības numuru un  pēc apstiprinātas reģistrācijas pie sacensību organizatoriem.
  2. Aizsargekipējuma prasības
   1. Visiem dalībniekiem obligāti ir jāizmanto aizsargķiveres un ceļu sargi vai garās bikses;
   2. Braucejiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu ir jālieoti arī elkoņu sargi vai krekls ar garām rokām;
   3. Ļoti ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums;
   4. Ja netiek ievērotas aizsargekipējuma prasības, tad starta tiesnesis var nepielaist braucēju pie treniņbraucienu uzsākšanas un dalības sacensībās.
  3. Katram braucējam ir jāveic vismaz divi nobraucieni pa katru marķēto trasi.
  4. Treniņbraucienos ir aizliegts stāvēt uz marķētās trases daļas un traucēt treniņu norisi citiem dalībniekiem.
  5. Par treniņu norises laiku var uzzināt sacensību programmā, kas tiek izziņota nedēļu pirms pasākuma.
  6. Dalībniekam aizliegts braukt pa trasi laikā, kad tā ir slēgta (laika posms starp treniņa beigām un sacensību beigām). Par šī noteikuma neievērošanu dalībniekam izsaka aizrādījumu, pēc otrā aizrādījuma – diskvalificē.
 1. Sacensību norises kārtība
  1. Katrās sacensībās dalībnieki startē noteiktā secībā. Pirmie brauc ar augstāko dalības numuru – dilstošā secībā un ievērojot klases. Sāk ar Sieviešu klasi, U-14, Juniori, Hobby HT, Hobby FS, Masters un noslēdz pirmo braucienu ar Elites klasi.
  2. Katrs dalībnieks sacensībās veic divus vai vairāk nobraucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa īpaši sagatavotām un marķētām trasi ar laika kontroli.
  3. Katrā nākamajā nobraucienā ievēro sākotnējo klašu secību, taču braucēji startē atkarībā no iepriekšējā nobraucienā uzrādītā rezultāta, sākot ar lēnāko.
  4. Braucēji startē ar pielāgotu  intervālu vai bez tā, atkarībā no trases specifikas.
  5. Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais un aiz viņa braucošais braucēji
  6. Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.
  7. Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.
  8. Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.
 1. Vērtēšana
  1. Uzvar dalībnieks, kurš savā grupā uzrāda labāko koplaiku visu braucienu kopsummā.
  2. Ja braucēju koplaiks pēc diviem braucieniem ir vienāds, tad augstāk tiek ierindots braucējs, kurš uzrāda labāku laiku otrajā nobraucienā.
  3. Katrs braucējs piedalās Latvijas 2021. gada kopvērtējumā:
   1. Punkti tiek sadalīti ņemot vērā katra braucēja vietu attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem konkrētajā sacensību ieskaitē;
   2. Ņemot vērā braucēju individuālo kopvērtējumu tiks pasniegtas kopvērtējumu līderu vestes – Elites, Junioru, U-14 un Sieviešu grupās.
  4. Sacensību dalībniekiem tiek dota iespēja piedalīties komandu ieskaitē:
   1. Komandā drīkst būt ne vairāk kā 5 dalībnieki;
   2. Komandu ieskaitē vērtējumu dod šādi braucēji – divi labākie rezultāti no Junioru, Hobby, Open,  Masters vai Elites grupas un viens braucējs no U-14 vai Sieviešu grupas;
   3. Punkti komandām tiek sadalīti ņemot vērā katra braucēja vietu attiecībā pret visiem pārējiem braucējiem konkrētajā sacensību ieskaitē;
   4. Ja ieskaitē pēc sacensībām ir vienāds punktu skaits, tad augstāk tiek vērtēta komanda, vadoties pēc katras komandas  ātrākajiem U-14 vai Sieviešu klases braucējiem.

Piemēram, braucējs “X Æ A-12” piedalās sacensībās, uzvar Open klasē un iegūst 5. labāko laiku starp visiem dalībniekiem. Individuālajam kopvērtējumam tiek ieskaitīti 68 punkti. Ja viņš pārstāv kādu komandu, tad šie punkti arī tiek pieskaitī komandas kopējam punktu skaitam. Konkrētajā gadījumā komandu ieskaitē punkti netiktu ieskaitīti, ja divi citi komandas biedri, kas nepārstāv U-14 vai Sieviešu grupu, būtu ieguvuši augstākus rezultātus nekā “X Æ A-12”.

Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Ieskaites punkti807572706866646260585654525048
Vieta16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30
Ieskaites punkti464443424140393837363534333231
Vieta31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45
Ieskaites punkti302928272625242322212019181716
Vieta46.47.48.49.50.51.52.53.54.5556.57.58.59.60.
Ieskaites punkti151413121110987654321
 1. Apbalvošana
  1. 30 minūtes pēc sacensību rezultātu paziņošanas, katras grupas pirmie trīs sportisti tiek apbalvoti ar atbalstītāju un organizatoru  sarūpētām balvām.
  2. Tiek pasniegtas arī individuālā kopvērtējuma līderu vestes Elite, Junioru, U-14 un Sieviešu grupās.
  3. Pēc indivudālo braucēju apbalvošanas tiek apbalvota komanda, kas ieguvusi visvairāk punktus.
  4. Sezonas kopvērtējumā pēc “Jam Session – Sezonas noslēguma” pasākuma tiek apbalvoti sportisti un komandas vadoties pēc Latvijas 2021. gada kopvērtējuma ieskaites:
   1. TOP 5 individuālie sportisti katrā grupā;
   2. TOP 3 komandas ar visvairāk iegūtajiem punktiem.
 1. Dalībnieku tiesības un atbildība
  1. Veicot reģistrāciju sacensībām un saņemot dalībnieka numuru, sportists/e piekrīt sacensību organizatoru nolikumam. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  2. Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
  3. Dalībniekiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
  4. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 20 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
  5. Protests attiecībā uz sacensību rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
  6. Sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties sacensībās.
  7. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
  8. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē izņemot gadījumus, ja tas notiek norādītā ēdināšanas/ dzeršanas punktā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
  9. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, neatļauta palīdzība, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
  10. Izmantojot trases pacēlāju nepieciešams ievērot drošības noteikumus, kas atbilst noteikumiem „Par drošību un kārtību treniņos”. Pieejami https://ej.uz/treninunoteikumi.
  11. Dalībnieks uzņemas atbildību par savu līdzbraucēju un mājdzīvnieku uzvedību.
 1. Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība
  1. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā. 
  2. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
  3. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
  4. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. 
  5. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
 1. Sacensību dalībnieku ievērībai
  1. Nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
  2. Visiem sacensību dalībniekiem iesildoties, jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 
  3. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
  4. Organizatori aicina lietot velo ķiveres arī iesildoties sacensībām un braucot ar velosipēdu sacensību vietā. Atcerieties – Jūs esat paraugi jaunajai paaudzei un negadījumi var notikt arī ārpus sacensībām.

Pretenzijas par kāda no šī nolikuma punkta pārkāpšanu, vai par tiesnešu lēmumiem sacensību laikā, var iesniegt ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacensību beigām.

 1. Atvērto treniņu noteikumi, plāns un dalības maksa
  1. Noteikumi „Par drošību un kārtību treniņos” pieejami šeit: https://ej.uz/treninunoteikumi.
  2. Provizoriskais treniņu plāns pieejams šeit: https://ej.uz/downhilltrenini,  taču tas var mainīties atkarībā no laikapstākļiem un ārkārtas situācijas ierobežojumiem.
  3. Treniņu dalības maksa ir jāveic skaidrā naudā:
   1. 10 EUR braucējiem, kas jaunāki par 18 g.v.;
   2. 15 EUR visiem pārējiem.
 1. Personas datu aizsardzība

Biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība”
Reģistrācijas numurs: 40008261490
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006

e-pasts: downhilllv@gmail.com

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.