Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība
Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 18, Rīga, LV -1006
Reģ. Nr. 40008261490
Swedbank konta Nr. LV98HABA0551043224363